СЕГОДНЯ НА САЙТЕ: Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана-2022» пройдет в Ашхабад 11 Август 2022 г., 19:59В Ашхабаде прошла ярмарка хендмейд-мастеров 09 Август 2022 г., 20:08Туркменистан и Китай намерены углубить стратегическое партнёрство 06 Август 2022 г., 16:54Дипломаты Туркменистана и Китая детально рассмотрели перспективы дальнейшего развития взаимодействия. 05 Август 2022 г., 19:44За полгода ОАО «Derýaýollary» перевезло более 378 тысяч тонн грузов 05 Август 2022 г., 19:39В качестве нового посла США в Туркменистане была предложена Элизабет Руд 04 Август 2022 г., 19:30

Ýokary derejedäki türkmen-eýran gepleşikleri
15 Июнь 2022 г., 16:12

Şu gün Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagtynda bu ýurda resmi sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasynyň ýolbaşçy düzümleri bilen ýokary derejedäki gepleşikleri geçirildi.
 
Olarda döwletara hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary, geljegi uly hasaplanylýan gatnaşyklary ösdürmek ugrunda edilýän tagallalar, şeýle hem sebitara we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
 
Häzirki döwürde ýakyn goňşy ýurt bilen hyzmatdaşlyk diňe bir özara bähbitli esaslara däl, eýsem, tutuş sebitde abadançylygyň we rowaçlygyň bähbidine netijeli ösdürilýär.
 
Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentleriň arasynda geçirilen ýokary derejedäki duşuşyklar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegine, bilelikdäki işiň netijeleri boýunça toplanan tejribeleri we bar bolan serişde hem-de ykdysady mümkinçilikleri nazara alyp, özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge bolan çemeleşmeleri kesgitlemäge oňyn şertleri üpjün etdi.